Nhắn Ngọc Trinh


NHẮN NGỌC TRINH

Trinh ơi, anh bảo Trinh này!
Đừng nghe thiên hạ phơi bày thị phi

Chân dài cứ sải bước đi
Mông to, ngực nở làm gì kệ ta

Người đẹp phải có đại gia
Lẽ đâu yêu kẻ không nhà, không xe?

Hoàng Kiều sống có đam mê
Cho nên người ghét, khen- chê là thường

Anh già vẫn có người thương
So gì lũ trẻ đầy đường ai hay

Thân Trinh như chiếc điếu cày
Kẻ hút sòng sọc, người bày ra xem

Mặc cho thiên hạ phát thèm
"Trinh không làm gái"- trong phim nói rồi

Mình thích mình cứ kệ thôi
Facebook như thể cái nồi, hihi

--Nguyen Quyet--