Chỉ tại cái loa phường

Mấy hôm nay nghe tin bảo loa phường sắp bị hạ, bạn tôi lo đứng lo ngồi. nhà nó ở ngay cạnh cái loa phường. từ bao năm nay, loa phường là người bạn thân của hai vợ chồng, nhờ loa mà đôi chim câu hoà thuận ấm êm. Bây giờ mà hạ loa, có khi sóng gió nổi lên rồi bỏ nhau thì bi kịch cuối đời.


Bạn tôi bảo, chả hiểu sao vợ nó nhu cầu khoản kia rất kinh. mấy năm đầu còn nhúc nhắc chiều đc. nhưng càng về sau nó càng đuối. một ngày bị mụ dợt cho 3 cữ, bò còn ko nổi chứ đừng nói vịn tường đi được. nhưng từ khi đầu hồi có cái loa, nó trốn đc hai cữ. buổi sáng hễ vợ nó hích hích, cạ cạ thì tiếng loa đều như vắt chanh thông báo choang choang về phun thuốc muỗi, cấm khoan cắt bê tông, cấm vứt chuột chết ra ngõ. mẹ, với công suất 3 vạn 9 nghìn đề xi ben, dụng cụ của cả hai đứa tụt mẹ nó vào 69cm.

Vợ nó thường thở dài đánh sượt rồi trở dậy ghi sổ, chỉ mặt chồng nghiến từng câu: rồi sẽ có ngày bà truy thu không thiếu điếu nào.
Ngày ấy tưởng xa xôi nhưng lại đến quá sớm. tôi xui bạn, hay mày đốt mẹ sổ của mụ đi. bạn tôi mắt rớm lệ, quỳ xuống rồi bảo, tao chưa húp mật gấu. tao đốt 1 lần rồi, phải chép lại gấp đôi. khổ, hai đứa tôi cứ ôm lấy nhau mà không biết nói gì. ngày ấy, ngày ấy rồi có còn xa!

Nguồn: Việt Hoàng