Quà Noel


Lão bảo lão đi công tác đến cuối tháng 12 mới về cơ, dưng mà nghĩ Noel mỗi vợ ở nhà chắc lạnh lẽo lắm nên lão thu xếp công việc về sớm. Để tạo bất ngờ, lão không gọi điện báo trước. Về đến nhà là lão ôm chầm lấy vợ, vợ lão cũng ghì lấy lão. Nhưng lão từ từ gỡ tay vợ ra: - Để Anh đi tắm cái đã...

Vào nhà tắm lão thấy 1 thằng cha mặc mỗi cái quần sịp. Chưa kịp hỏi thằng cha đã nhanh nhẩu.

- Thưa Ông, tôi là ông già Noel, tôi mang quà noel tới, cái ống khói nhà Ông chật quá nên tôi phải vào bằng lối nhà tắm

Thấy thằng cha Noel cầm cái BAO CAO SU GAI, lão hỏi: - Ông cầm cái gì trong tay đó? Bao đựng quà à ??Thế quà vợ tao đâu???

Ông già Noel: Tôi cũng định CHO QUÀ VÀO BAO thì ông về!