Làm đàn ông đã khổ chọn nhầm người phụ nữ lại càng khổ

Người chồng bị vợ bắt nạt tát bôm bốp vào mặt ngay giữa đường nhưng anh chồng không có phản ứng hay kháng cự gì cả, mà chỉ chắp tay phía sau đứng im để mặc người vợ trút cơn giận giữ lên người mình.